Maskinpark med kraft och bredd

Lefa ställer toppmoderna specialmaskiner för de olika servicegrenarna till sina kunders förfogande och har förutom sin egen maskinpark 40 underentreprenörer med ca 60 fordon, vilkas tjänster tas i anspråk speciellt vintertid.