Vår koncern

Lefa ingår i Sesabgruppen som är en koncern med tre serviceföretag. Företaget etablerades 1981 och är idag är ett av de ledande och mest expansiva serviceföretagen.

Koncernens grundare Sven-Olof Land har tillsammans med de övriga familjemedlemmarna säkerställt växlingen till andra generationens ägare genom att skapa ett holdingbolag som äger koncernens tre övriga bolag.

Företaget erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom lokalvård, kontorsservice, drift- och underhåll samt yttre miljö. Idag har Sesabgruppen drygt 600 kontraktskunder i Skåne, Småland, Blekinge, Halland, Västra och Östra Götaland och har förutom huvudkontoret i Malmö kontor i Helsingborg, Kristianstad, Göteborg, Norrköping, Linköping och Västerås.

Sesabgruppen har cirka 350 anställda och en årsomsättning på cirka 110 miljoner kronor.