Kvalitetspolicy – nöjda kunder och säkra leveranser

Lefas kvalitetspolicy går ut på att med hög grad av tillgänglighet och moderna maskiner erbjuda marknaden rationella lösningar inom maskinsopning, snöröjning och halkbekämpning till rätt kvalitet och kundnöjdhet. Kvalitetsarbetet sker enligt ISO 9001.

Leveranssäkerheten kontrolleras regelbundet och målet är max. 1,0% leveransavvikelser/reklamationer per år.

Kvaliteten säkerställs genom:

  • Kompetensutveckling
  • Ständig förbättring av kvalitetsledningssystemet
  • Fastställande och uppfyllande av kunders behov, krav och förväntningar.
  • Upprättande och översyn av mätbara kvalitetsmål på alla nivåer i företaget.
  • Att kommunicera kvalitetsmålen så att de förstås av alla medarbetar i organisationen.
  • Att åtgärda reklamationer och avvikelser snabbt och effektivt, samt med omsorg om kunden.
  • Att årligen granska, utveckla och underhålla kvalitetspolicyn.
  • Att se till att kvalitet är alla medarbetares ansvar.