Liten, effektiv organisation

Lefa som är ett dotterbolag till Sesab Holding är verksamt i Skåne med gaturenhållning sommar och vinter. Vi har toppmoderna specialmaskiner för våra olika servicegrenar och dessutom vår egen maskinpark, 40 underentreprenörer med ca 60 fordon vilkas tjänster tas i anspråk speciellt vintertid. Lefa omsätter ca 7,8 mkr och personalstyrkan uppgår till 6 fast anställda samt 3 extra medarbetare vid arbetstoppar. Vi har varit verksamma i Skåne sedan 1968 och har, förutom vårt huvudkontor i Malmö, regionkontor i Helsingborg och Kristianstad.