imgSnöröjning
imgHalkbekämpning

Snöröjning och halkbekämpning

Får 15 november till 31 mars är vi igång dygnet runt för att se till att vägar, industritomter, bostadsområden och parkeringsplatser är framkomliga och säkra. Med kontinuerliga rapporter om snödjup och halka vet vi när vi behöver rycka ut för att salta maskinellt och manuellt. Vid entréer och trånga passager tar vi fram snöslungor och handredskap. För vår halkbekämpning har vi avtal med SMHI för att i god tid få larm om halka. Därför kan vi t.ex. bekämpa halkan före rusningstrafiken på morgonen och innan parkeringsplatserna på industrier och företag börjar tas i bruk.